De meerwaarde van mediation

Home/Mediation/De meerwaarde van mediation

Er bestaan vele vormen van mediation, mede afhankelijk van de soort zaken die het betreft. Zo onderscheiden we arbeidsgeschillen, scheidingsbemiddelingen, buurtbemiddeling, zakelijke bemiddeling en zelfs dader-slachtofferbemiddeling. In al die geschillen is de mediator de neutrale en onafhankelijke derde die partijen tijdens het proces begeleidt. Partijen gaan zelf in gesprek met elkaar en proberen door met elkaar te communiceren en te onderhandelen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen te accepteren resultaat te komen. De mediator begeleidt partijen bij deze zoektocht.

In plaats van advocaten in te schakelen waar hoge kosten, veel tijd en vaak veel frustratie mee gemoeid gaan, proberen partijen er samen uit te komen. Het weer met elkaar communiceren leidt niet alleen tot het bespreken van belangen en emoties, maar het leidt ook tot begrip. Wanneer een conflict bijgelegd wordt in een mediation, dan zorgt dat in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen de partijen. Voor beide partijen is de besluitvorming acceptabel, iets wat men in de rechtbank nauwelijks aan zal treffen. De verbeterde verstandhouding heeft weer een positieve invloed op naleving van de gemaakte afspraken en de toekomst.

Grote meerwaarde van mediation ten opzichte van andere methodes van conflictoplossing is bovendien dat de sociaalpsychologische context van belang is. Er wordt dus niet puur naar de wetgeving gekeken zoals in procedures. Het gaat namelijk niet altijd om rechten, maar juist ook om menselijke aspecten. De relatie tussen partijen en de wijze waarop men communiceert kunnen bij mediation centraal staan. Hoe gaan de partijen met elkaar om, wat zijn hun belangen, welk effect heeft dit op de andere partij en wat zou ervoor nodig zijn weer samen naar de toekomst te kunnen kijken?  Dit kan erg belangrijk zijn voor twee collega’s die elkaar dagelijks treffen op de werkvloer of bij de omgang met kinderen na een scheiding.

Mediation zorgt voor de menselijke kant van een conflict. En dat is niet alleen erg gewenst, maar ook een stuk minder kostbaar, tijdrovend en minder stressvol dan een procedure.

 

LAAT UW REACTIE ACHTER