MIJN SCHEIDINGSPROGRAMMA

Ik zorg ervoor dat je op korte termijn rust, zekerheid en zelfvertrouwen zult ervaren en dat je zicht krijgt op hoe je leven er na de scheiding uit zal zien. 

Alle zaken die betrekking hebben op jullie scheiding, partnerschap of samenlevingscontract worden besproken.

We doorlopen samen de volgende stappen:

Hoe zou het zijn als

  •  je relatie wordt afgehecht, zodat het onderliggende verdriet, de wanhoop, de woede of frustratie verdwijnt, waardoor je weer rustig kunt slapen en positief in het leven staat?
  • je kinderen op een bij hun passende leeftijd worden geïnformeerd over jullie scheiding? 
  • er goede afspraken zijn gemaakt over de omgang, kosten en woonsituatie van je kinderen en de relatie tussen pap-mam en de kids in stand blijft?
  • je weet wat er met jullie gezamenlijke woning en spullen gaat gebeuren?
  • je weet hoe je woonsituatie, je inkomen, je financiën en je pensioen er na de scheiding uit zullen zien?
  • je niet bang hoeft te zijn wat je te wachten staat, omdat je bij de hand wordt genomen en zeker weet dat alle componenten van je scheiding goed geregeld worden?
  • er een basis wordt gelegd voor goed ouderschap na de scheiding?
“Ik houd me dagelijks bezig met scheidingen en daardoor begrijp ik goed met welke onzekerheid je kampt, welke zorgen er door je hoofd gaan en welke gevoelens de revue passeren. Ik heb mijn scheidingsprogramma dan ook zo ingericht dat ik je ontzorg in deze toch al moeilijke tijd”. 
Aan mijn praktijk is fiscaal-financieel specialist Mark verbonden. Hij helpt je meer zicht te krijgen op je financiële situatie voor en na de scheiding. Ook kan hij helpen bij de aangifte inkomstenbelasting. Alimentatie is bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar voor de betaler. Voor de ontvanger wordt alimentatie gezien als inkomen.

kinderen

Heb je samen met je (ex)partner de zorg over kinderen? Dan is het belangrijk om goed na te denken over hoe jullie hen gaan vertellen dat jullie gaan scheiden. Dat gesprek zullen zij zich hun hele leven blijven herinneren. Je kunt het dus maar 1 x goed doen! Ik help je dit gesprek goed voor te bereiden. Ook is het mogelijk dat ik jullie kinderen na dit gesprek ondersteuning bied in een zogenoemd “kind gesprek”.

Tijdens mijn scheidingsprogramma zorg ik ervoor dat de problematiek tussen jou en je (ex)partner wordt uitgesproken. De kans is anders groot dat de geleden pijn tijdens de relatie of de beëindiging daarvan, ervoor zorgt dat afspraken na de scheiding niet worden nagekomen. Dit zorgt voor nieuwe conflicten, waar niet alleen jij en je ex-partner, maar vooral ook de kinderen de dupe van zijn. Deze pijn zal dus eerst boven water moeten komen. In het geval er kinderen in het spel zijn heeft dit tot gevolg dat de relatie tussen pap-mam en de kinderen in stand blijft. Dit is vooral van belang voor de toekomst. Jullie gaan namelijk als partners uit elkaar, maar jullie houden als ouders de rest van jullie leven een taak ten behoeve van jullie kinderen.  

Je gaat na de scheiding met je ex een nieuwe rol vervullen, die van partners in ouderschap (zie de pagina relatieherstel). 

Daarom moeten er haalbare afspraken worden gemaakt over de opvoeding en toekomst van jullie kinderen. Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe zit het met school, verhuizing, kosten, alimentatie, vakantieverdeling, sport etc?

Ik inventariseer je wensen en behoeften en zorg ervoor dat je samen met je (ex)partner tot afspraken komt die worden nageleefd. Ik leg de afspraken en de alimentatieberekening vast in een op maat gemaakt ouderschapsplan. Dit plan groeit met de kinderen mee. Ik herzie ook ouderschapsplannen voor ex-partners die niet via mijn praktijk gescheiden zijn.

“Wist je dat alle ouders met minderjarige kinderen verplicht zijn om een ouderschapsplan op te stellen?”

Alimentatie

Er zijn twee verschillende vormen van alimentatie. Kinderalimentatie en partneralimentatie.

Aan mijn praktijk is alimentatiedeskundige Jolien verbonden. Zij zorgt tijdens mijn scheidingsprogramma voor op maat gemaakte berekeningen waarbij rekening is gehouden met de woon-en zorgregeling van de kinderen, het inkomen en de uitgaven van jou en je (ex)partner en alle andere bijkomende factoren die van belang zijn voor een juiste berekening.

Je ontvangt een berekening op maat voorzien van een duidelijke toelichting. Samen bespreken we hoe de berekening tot stand is gekomen en wat dit voor gevolgen heeft. De berekening neem ik op in het ouderschapsplan en in het convenant. Zo weet je precies hoe de zaken zijn geregeld en worden discussies met je ex-partner voorkomen.